Emi kom fra «Soloppgangens land» til «Emi-oppgangens land». Det vil si at denne damen fra Tokyo nå mottar auditering og «stiger opp» på Broen i den Avanserte organisasjonen og Saint Hill i Sydney i Australia.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.