Når Kyrhian er i den Avanserte organisasjonen i København, tar han alltid trappen. Grunnen: Han nyter lyden av den pommerske furutrappen idet han går oppover trappene i det sjuetasjes landemerket. Men «oppstigningen» han virkelig liker, og den han er der for, er å bli oppløftet av sin auditering i Hubbard veiledningssenteret.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.