Plutselig handler livet om hjemmeundervisning og å finne måter å tilpasse seg denne nye realiteten på. Krista viser hvordan hun gjør det med sine to barn og hvordan hun setter sin lit til boken Arbeidets problemer for hjelp til å holde sitt hjem lykkelig.

Oppdag Scientology verktøy for arbeidslivet i Arbeidets problemer.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.