«Når du er i New Zealand, lager du mat som kiwiene gjør det.» Ana fra Mexico brukte sin tid hjemme til å lære seg matspesialiteter fra sitt valgte hjem. Hennes motto er «skape», et begrep hun hentet fra Scientology: Tankens grunnbegreper.

Finn ut om sinnet, ånden og livet. Les boken Scientology: Tankens grunnbegreper.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.