Kirsten følger Veien til lykke rett til lekeplassene i Stuttgart. Hun setter forskriften «Vern om og forbedre omgivelsene dine» i praksis ved å rydde opp i og gjøre disse områdene trygge for barn. Og ved å ta på seg munnbind og hansker, sørger hun for at hun er trygg og får jobben gjort.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.