Kim vet at hvis man ikke kan reise til tropene, tar man bare tropene med seg hjem. Hun gjør det med tips om hvordan man får tropiske planter til å trives i vintermånedene. Begrepet å ta vare på og leve med planter kommer fra Tilværelsens dynamikker i Scientology Håndboken.

Tilværelsens dynamikker er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.