Selv om Chih‑To nettopp har nådd skolealderen, er hun allerede best i klassen når det gjelder matlaging. Denne femårige kokken lager måltider for sin mamma på en ekspertmessig måte. Chih‑To erklærer stolt at hennes flid er inspirert av å følge Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.