Kevins «college» for selvkunnskap er Scientology Kirken i Los Angeles. Han studerer Avansert prosedyre og aksiomer, en av Grunnsteinsbøkene, og lærer om oppdagelsene som er utformet for å gi selvdeterminisme tilbake til en person.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.