På en vakker Hollywood-kveld er Keith tilbake i sin Scientology Kirke i Los Angeles. I en by med 1001 ting å gjøre velger Keith å være her på grunn av sin iver etter å oppdage menneskeåndens potensial.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.