Douglas har en masse prosjekter å gjøre hjemme «down under» i Sydney. Det er plenklipping, birøkting, finjustere motorsykkelen og, selvfølgelig, passe sauene. For sin egen lykke holder Douglas moralen høy under disse tider ved å følge Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.