Suzanne er konsulent for funksjonell medisin. Det betyr at hun hjelper klienter med å finne den grunnleggende årsaken til deres tretthet og gir dem råd om hvordan å ta hånd om det. Ved siden av sin medisinske knowhow bruker hun sin knowhow som Scientologist til å hjelpe folk til å fungere bedre.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.