Det er en fulltreffer i Denvers historiske Ballpark District – Scientology Kirken i Denver er åpen. Og Kathi er klar til å spille ball ved å gå tilbake på kurs. Etter en rask, kontaktløs temperatursjekk er det hennes tur på ballen med De avanserte kliniske kursene.

De avanserte kliniske kursene (ACC-ene) er de fortløpende opptakene av forskning og utvikling med L. Ron Hubbards dyptgående instruksjon og demonstrasjoner for auditører (utøvere av Scientology veiledning). ACC-ene omfatter mer enn 1000 foredrag og 500 skriftlige utstedelser.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.