Når Karina er sulten, vet hun hva hun skal gjøre. Hun har faktisk oppskriften på et smørbrød som ville tilfredsstille nesten enhver appetitt. Og uansett hvordan man ser på saken, er det å spise skikkelig en del av å ta vare på seg selv – og det er en del av å følge Veien til lykke i livet.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.