Unge Julian begynner sin utdannelse med en enorm oppsving i Scientology Kirken i Twin Cities. Han vil være langt i forkant med læring ved å lære hvordan man lærer med grunnelementene i Studieteknologi.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.