José Gabriel er en gründer og internasjonal foredragsholder som gjør andre i stand til å oppnå sine mål. Han nevner to uunnværlige ressurser som leder ham på veien til usedvanlig suksess – bøkene Vitenskapen om overlevelse og Avansert prosedyre og aksiomer.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.