Å få til det perfekte hardkokte egget – det er en ferdighet som unnslipper mange av oss. Men Jojo har en liten hemmelighet som sikrer et perfekt egg hver gang. Og hun er klar til å fortelle alle om det, spesielt etter å ha studert kapittelet om Kommunikasjon fra Scientology Håndboken.

Kommunikasjon er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.