John har kommet til den statelige Scientology Kirken i Atlanta for å gjøre Studenthatt-kurset. Det er teknologi han kan bruke hver dag på jobben, hjemme og til å påvirke familiens fremtid, med sine barnebarn!

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.