Joan skynder seg tilbake til sin vakre Scientology Kirke i Kansas City. Hun er begeistret over Kirkens historiske bygning. Men hun er enda mer begeistret over de banebrytende Avanserte kliniske kursene. Hun fortsetter sitt studium av disse foredragene, som hun sier «bare åpner sannheten for meg!»

De avanserte kliniske kursene (ACC-ene) er de fortløpende opptakene av forskning og utvikling med L. Ron Hubbards dyptgående instruksjon og demonstrasjoner for auditører (utøvere av Scientology veiledning). ACC-ene omfatter mer enn 1000 foredrag og 500 skriftlige utstedelser.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.