Jims Scientology Kirke ligger i Columbus i Ohio. Det er der han går gjennom det kronologiske studiet av L. Ron Hubbards bøker og foredrag. For ordens skyld, han har allerede gjort en god del av studiet ... og han har bare kommet opp til desember 1952!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.