Jessica er på en livsforandrende reise i Scientology Kirken i Tampa. Hun får utrolige innsikter fra kurset Personlige verdier og integritet, innsikter som allerede har brakt henne klarhet og grenseløs optimisme.

Finn ut hvordan Scientology kan hjelpe deg med å overvinne vanskeligheter du måtte stå overfor i livet. Scientology Livsforbedringskurs tilbyr praktiske verktøy du kan bruke – virkelige løsninger du ikke vil finne noe annet sted.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.