I denne tiden hjemme bestemte Iann seg for å følge sitt ønske om å spille piano. I tillegg til å øve seg på keyboardet, har han også studert Vitenskapen om overlevelse, der han lærer om grunnene til menneskelig atferd. Og dermed har forståelsen av andre blitt svart eller hvit for denne pianisten fra Paris.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.