Mens Vegas’ berømte kasinoer åpnes igjen, legger April et par kilometer unna alle sine kort på bordet hjemme. Hun tar full pott med en grønnsakswrap. Ingrediensene er enkle og gevinsten er herlig. Men April satser alt. Hun holder seg flittig – et tips hun fikk fra Veien til lykke.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.