Industridesigner Israel kan forvandle et produkt fra sin fantasi til et produkt i det fysiske universet. Han begynner med en enkel skisse på papir og bruker et dataprogram til å bringe ideen sin inn i tre dimensjoner. Og for å tilføye nye dimensjoner til sitt liv og velvære, bruker han oppdagelsene han gjorde da han studerte boken Dianetics: Den opprinnelige avhandlingen.

Les L. Ron Hubbards første beskrivelse av Dianetics og de primære lovene for hvordan og hvorfor auditering (veiledning) virker i Dianetics: Den opprinnelige avhandlingen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.