Isla har oppdaget hemmeligheten til å bli en dyktig turner i Veien til lykke – ØVELSE. Så hun øver en masse på araber, forlengs stift og trampoline-hopp. Og hvis hun med første, andre eller til og med tredje forsøk ikke lykkes, prøver og prøver og prøver hun igjen på å bli god til det.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.