Da lockdownen ble innført, skjedde det noe uventet med José, en erfaren fagmann i klesbransjen siden 20 år – verden åpnet seg for ham. Ved å anvende verktøyene han lærte i Arbeidets problemer, startet han å selge online fra en virkelig global butikkfront. Så nå strekker Josés kundebase seg fra Maracaibo til fjerne fremmede land.

Oppdag Scientologys verktøy for arbeidslivet og banebrytende prosesser til å få gleden tilbake til livet i boken Arbeidets problemer.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.