Ilaria er sant nok noen land borte fra sitt hjemland Italia, men hun føler seg likevel hjemme i England. Hun er klar til å starte sin auditering (Scientology veiledning) på Saint Hill, Kirkens hovedsete i Storbritannia. Og når vi snakker om å føle seg @hjemme, er det også stedet hvor Grunnleggeren L. Ron Hubbards hjem, Saint Hill Manor, befinner seg.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.