Miklós er en profesjonell forfatter og hans karriere er viet til saken menneskerettigheter. For tiden skriver han artikler for å hjelpe folk med å opprettholde deres stabilitet gjennom disse krevende tider. Hans kildematerialer er de praktiske og omtenksomme tips som finnes i Løsninger for et farlig miljø fra Scientology Håndboken.

Løsninger for et farlig miljø er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.