Devonta fra Alabama lever sin drøm i Dublin. Med en mikrofon og innspillingsutstyr skriver, leser han opp og setter musikk til sine egne dikt. Og hans evne til å kommunisere har blitt lettere gjennom forståelsen han har oppnådd ved å studere Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.