For å sørge for at hele tiden hjemme er kvalitetstid for sin familie vender Hsin-Hua seg til Scientology Håndbok-kapittelet om Barn. Hvorpå hun tar frem malerkostene og får hele familien til å hjelpe med et lite hjemforbedringsprosjekt.

Barn er et av de 19 gratis online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.