Mens Fredd er hjemme, følger han Veien til lykke og beskytter sine omgivelser. Det betyr å sette i gang med en alvorlig vårrengjøring midt på sommeren. Og Fredd tok opp mottoet: «Hold deg ren, hold deg frisk.»

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.