Holt er lykkelig over å komme tilbake til sin Scientology Kirke i Dallas. Det vil si virkelig lykkelig. Men på den annen side er alt – tilsynelatende til og med lykke – større i Texas! Og han er klar til å fortsette på kurset Frihetskongressen – en foredragsserie som omhandler kommunikasjon.

Kongressene er spesielle foredragsserier der L. Ron Hubbard kunngjorde hvert banebrytende gjennombrudd i Dianetics og Scientology. Siden disse foredragene ble overvært av erfarne Scientologister og folk som emnet var helt nytt for, blir alle invitert til å lytte til Kongressene.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.