Idan og David er foto- og videoproffer som hele tiden skaper i sitt arbeid. Men noen ganger gjør de det bare for moro skyld. De eksperimenterer, prøver nye ting og lærer. Som Idan og David sier: Ved å følge forskriften «Blomstre og lykkes» fra Veien til lykke, hever de seg over enhver utfordring, selv i de tøffeste tider.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.