Selv i hennes unge alder reiser Hsuan på Veien til lykke. Hun hjelper sin bestefar i hagen, «så han ikke må arbeide så hardt», som hun sier det. Det er å leve etter forskriften «Ær og hjelp foreldrene dine» i ord og gjerning.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.