Maras firma er engasjert i å hjelpe andre med å få sine virksomheter til å vokse. Hun er hele tiden på utkikk etter kreative løsninger, og hun måler sin suksess med sin evne til å holde seg positiv og høytonet. Å forstå hvordan ens emosjonelle tilstand påvirker ens suksess er emnet i kurset Den emosjonelle toneskalaen fra Scientology Håndboken.

Den emosjonelle toneskalaen er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.