Av og til trenger Hung-Jung litt motivasjon for å rydde opp på rommet sitt. Heldigvis finner han oppmuntringen han trenger fra forskriften «Vern om og forbedre omgivelsene dine» fra Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.