Ana Lucia lærer å oppdage problemer 8000 km hjemmefra. Det er fordi denne honduranske Scientologisten er på Saint Hill og lærer å håndtere undertrykkelse. Og det er verdifull læring langt borte fra hjemmet.

Årsaken til undertrykkelse er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.