For femåringen Ping‑Jui handler livet om lek og spill. Men det handler ikke bare om å leke i hans eget personlige Legoland – han hjelper også sin mor og far. Selv i denne unge alderen er han en ansvarlig fyr. Og det avspeiles i hans ønske om at alle hjelper til med å gjøre deres verden vidunderlig – noe alle kan gjøre ved å følge Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.