Ivy er tilbake i Scientology Kirken i Seattle. Hun studerer boken Veien til lykke, som hun sier «hjelper henne med å ta gode valg i livet». Og det er hva den blomstrende Ivy er engasjert i!

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.