Giuliana er i København, hjemmet til verdens fremste eventyrforfatter, Hans Christian Andersen. Hun lever et eget eventyr i det virkelige liv der – fortellingen om fremtidig åndelig frihet på den Avanserte organisasjonen og Saint Hill Europa.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.