Ginny reiser til Philly via Kunnskapens gullalder-kursrommet i Scientology Kirken i Los Angeles. Hva mener vi med det? Vel, hun studerer selvfølgelig Foredragene fra Philadelphia doctorate-kurset!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.