Gemma er drevet av sin suksess med Scientology og gjør sin timelange pendling konstruktiv ved å lytte til L. Ron Hubbard-foredrag fra Grunnsteinene. Så, mens hun kommer dit hun er på vei, lærer hun teknologien som vil hjelpe henne med å komme dit hun vil i livet.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.