Gabe arvet sin fars 1960 BMW-motorsykkel. Han arvet også jobben med å vedlikeholde mekanikken i sitt veibundne arvestykke. Han holder seg oppdatert på hvert system, fordi når han åpner reparasjonshåndboken, inkluderer verktøykassen hans Studieteknologi fra Scientology Håndboken.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.