Sophia vet at måten å unngå å bli negativt påvirket av andre på, er å lære hvordan man håndterer dem med teknologien i Introduksjon til Scientology etikk. Så i stedet for å la emosjonene ta overtaket på henne, kan hun være lett, forsiktig årsak.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.