Hva slags gevinster har Maria fra Tsjekkia fått fra sin auditering i den Avanserte organisasjonen og Saint Hill Afrika? Hva med å gjøre henne mer stabil, frigjøre hennes strømmer og hjelpe henne med å oppleve en ny lykke!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.