Fred er på kurs i American Saint Hill Organization. Han har lest i lange tider, men man kan si at han gjør seg klar til å virkelig lese. Det vil si, han lærer Studieteknologi slik at han vil vite hvordan å overvinne enhver barriere mot læring og mestre ethvert emne.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.