Når Freddy er klar til å studere, sørger han for at han har alle de nødvendige elementene for hånden – ikke bare en ordbok, men også en ordbok for opprinnelser. Med det er han klar til å takle ethvert ord han ikke fullt ut forstår. Og det er en leksjon i anvendelse fra Studieteknologien i Scientology Håndboken.

Studieteknologien er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.