Kuan-Hsiung har med stor sannsynlighet funnet ungdomskilden. Men det er en kilde av kunnskap han drikker fra – nærmere bestemt heftet om Scientology assister fra Scientology Håndboken. Som han forteller oss, holder han seg i form, frisk og full av energi ved bruk av assister.

Assister for sykdommer og skader er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.