Mens Esmée er plantet hjemme, tilbringer hun sine dager med å skildre blomster på lerret. Med én del spasertur i hagen, én del fantasi og mange deler farge, bringer hun omgivelsene utendørs innendørs. Hun har lært å heve seg over utfordringene fra verden rundt seg ved å studere Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.