Lesly er en ivrig utøver av en overraskende effektiv form for trening som ikke krever noe treningsutstyr i det hele tatt – å stå på hodet. Fra å snu seg opp ned til å lande på beina igjen, sørger Lesly for at hvert trinn er riktig, en leksjon hun lærte fra kurset Personlige verdier og integritet.

Finn ut hvordan Scientology kan hjelpe deg med å overvinne vanskeligheter du måtte stå overfor i livet. Scientology Livsforbedringskurs tilbyr praktiske verktøy du kan bruke – virkelige løsninger du ikke vil finne noe annet sted.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.