Carlos spiller en symfoni av suksess. Denne fløytisten og saksofonisten roser i høye toner nytten som studiet av L. Ron Hubbards verker har gitt ham i hans musikalske karriere. Bravo!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.